Enquete dorpshuis

Aan:

donateurs van Stichting School

leden van Dorpsbelangen Langelo

Het bestuur van de Stichting School is het afgelopen jaar druk bezig geweest met het onderzoeken van de mogelijkheden om een dorpshuisvoorziening voor het dorp Langelo te behouden, nu het voortbestaan van de school en het café in de huidige vorm geen stand lijkt te houden. Zoals in de Langelo Leeft aangekondigd, vragen we u om in deze enquête aan te geven hoe u aankijkt tegen de toekomst van een dorpshuis in Langelo. Wij zien dit als een belangrijk onderwerp voor de leefbaarheid van ons dorp. Graag horen we uw mening, tips en ideeën!

Via deze link kunt u de enquête downloaden: Een dorpshuis voor Langelo wat vindt u

U kunt uw naam invullen op de enquête, maar het invullen mag ook anoniem. Ingevulde enquêtes graag uiterlijk vrijdag 24 juni inleveren door te mailen naar secretaris@dorpsbelangenlangelo.nl of (desgewenst anoniem) in te leveren bij Jacob Dam (Oosterweg 2) of Kirsten Ipema (Westerbrink 4). De uitkomsten van de enquête bespreken we graag met u op onze bijeenkomst op 28 juni om 20.00 uur bij café Bralts.

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.