Veilig Wonen

Verslag Voorlichtingsbijeenkomst Veilig Wonen

In de week van de Veiligheid werd op woensdagavond 11 oktober een voorlichtingsavond georganiseerd door de gemeente en politie Noordenveld in samenwerking met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Tijdens de bijeenkomst werd inwoners geleerd om inbrekers buiten de deur te houden. Na een introductie door burgemeester Klaas Smid werd de presentatie verzorgd door Dick Silvius van het CCV. Enkele onderwerpen die besproken werden waren de babbeltrucs, goed hang- en sluitwerk, voorkomen van een inbraak en het politiekeurmerk Veilig Wonen.

Tevens werd er de middag voor de voorlichting een schouw gedaan in enkele wijken in de gemeente Noordenveld. Hier werd bij enkele huizen laten zien hoe een inbreker binnen zou kunnen komen. De avond werd afgesloten door wijkagent Robert Bouma met een praatje over de lokale stand van zaken.

Belangrijkste onderwerpen en tips:

Babbeltrucs
Een babbeltruc is een methode die wordt gebruikt om de woning van het slachtoffer binnen te komen. Vaak gebeurt dit met een smoes of een leugen. Eenmaal binnen is het doel om diefstal te plegen. Er zijn drie soorten babbeltrucs die gebruikt worden om binnen te komen;
– Iemand die zegt van een bedrijf te zijn en bijvoorbeeld komt om de meterstand te noteren.
– Iemand die sociale redenen heeft, bijvoorbeeld een onbekende die graag eens een kopje koffie met u zou willen drinken.
– Iemand met een hulpvraag, hierbij valt te denken aan iemand waarvan de benzine op is en geld van u wil lenen.

Het is van belang om deze babbeltrucs goed te herkennen om hier zo te kunnen anticiperen. Enkele tips hiervoor zijn:
– Vraag bij twijfel altijd om een legitimatie, ook als de persoon zegt namens de gemeente, een bedrijf of een instelling te komen.
– Vraag de persoon later terug te komen, zorg dat er dan meerdere mensen in de woning aanwezig zijn.
– Wanneer er een onbekende collectant aan de deur is, deze buiten laten wachten en de deur dichtdoen terwijl u het geld haalt. De portemonnee niet mee naar de deur nemen, en eventueel standaard een klein bedrag aan kleingeld bij de deur hebben.
– Kijk eerst wie er voor de deur staat voordat u de deur open doet. Denk hierbij aan raampje naast de deur of een deurspion.

Inbraakmethoden
De meest gebruikte inbraakmethoden zijn het cilindertrekken, het openbreken van een deur of raam, de gaatjesboormethode, flipperen, hengelen en de Bulgaarse methode. Bij het cilindertrekken wordt de cilinder uit het slot getrokken door er een schroef in te draaien en mechanisch de druk op te bouwen. Met gaatjesboormethode wordt onder het slot een gat geboord, waarbij vervolgens met een hulpstuk de sleutel omgedraaid wordt die de bewoners in het slot hebben laten zitten. Flipperen wordt gedaan door met een stuk plastic aan de buitenkant van de sleuf het slot terug te drukken. Bij hengelen wordt met een stuk ijzer door de brievenbus de deurklink naar beneden getrokken. Tenslotte wordt bij de Bulgaarse methode een cilinder dat uit het slot steekt met een tang afgebroken.

Tips:
– Zorg dat uw hang- en sluitwerk in orde is en voldoet aan het politiekeurmerk Veilig Wonen.
Voor bedrijven bij u in de buurt die werken met het politiekeurmerk kunt u vinden op
www.politiekeurmerk.nl
– Doe ramen en deuren altijd op slot wanneer u weg gaat, ook al gaat u maar even weg.
– Monteer anti inbraak strips.
Gebruik uw buitenverlichting. Bijvoorbeeld op schemerschakelaar of bewegingssensor.
– Laat geen spullen rondslingeren in de tuin die een inbreker zou kunnen gebruiken om binnen te komen, denk hierbij aan een ladder. Zet kliko’s ook niet in het volle zicht.

Buurtpreventie whatsappgroepen
Naast alle aanpassingen die u in uw huis kunt doen is het ook van belang om alert te zijn op verdacht gedrag in de wijk. Bij verdacht verdrag kunt u de politie waarschuwen, bij acute situaties belt u de politie via 112 en bij niet acute situaties 0900 8844. Daarnaast zijn er in Noordenveld ook veel buurtpreventie Whatsappgroepen actief. Een buurt WhatsAppgroep kan gebruikt worden om inbraken en andere misdrijven te voorkomen. In de buurt WhatsApp melden buurtbewoners elkaar verdachte situaties. Elke WhatsApp groep heeft een beheerder die de groep in de gaten houdt en meldingen doorzet naar de politie. Wilt u ook lid worden van een buurtpreventie Whatsappgroep kijk dan op https://wabp.nl/ om te kijken of er een groep actief is in uw buurt of er één te starten.

Overige tips
– Maak foto’s van uw sieraden. Mocht er iets gestolen worden, dan weet u wat u mist.

– Mocht u gebruik maken van een beveiligingscamera, registreer deze op Camera in Beeld op www.politie.nl
– Plaats waardevolle spullen niet in het zicht maar berg deze op.
– In enkele wijken in de gemeente Noordenveld zijn alarmkoffers beschikbaar. Een alarmkoffer zorgt er voor dat buren van een afwezige bewoner een belletje krijgen wanneer er een bezoeker in de woning is. De gemeente Noordenveld stelt een alarmkoffer voor alle 24 wijkbelangenverenigingen beschikbaar, mits de vereniging zelf ook een koffer aanschaft.
– Nog meer tips over woninginbraken vindt u op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl en www.hetccv.nl 

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.