Jaarvergadering DBL 22 februari

DorpsBelangen Langelo           

Jaarvergadering 22 februari 2016

Het bestuur van DBL nodigt u uit voor de jaarvergadering op maandag 22 februari 2016, 20.00 uur  bij Café Bralts.

Agenda

 1. Opening door de voorzitter
 1. Vaststelling agenda
 1. Mededelingen
 1. Notulen jaarvergadering 2015
 1. Jaarverslag secretaris 2015
 1. Jaarverslag penningmeester 2015
 1. Verslag van de kascommissie
 • Janny van der Heijden treedt af
 • Ricardo Zengerink treedt toe
 • Benoeming reserve kascommissielid
 1. Bestuursverkiezing
 • Martha Weites treedt af en is niet herkiesbaar
 • Vacature: nieuwe secretaris gezocht

Belangstellenden kunnen zich melden bij Jacob Dam

 1. Activiteitenkalender 2016
 1. Glasvezel
 1. Bijpraten over Café/school in Langelo
 1. v.t.t.k.
 1. Sluiting

PAUZE

Sape Jan Terpstra en Henk Koop van de NAM zijn op uitnodiging van DBL aanwezig. Na afloop van de jaarvergadering informeren zij ons over de stand van zaken ten aanzien van schademeldingen in de omgeving van Langelo en recente berichtgeving over de eventuele risico’s van de drukverhoging in de ondergrondse gasopslag.

 

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.