Historie

De vereniging voor Dorpsbelangen is op initiatief van Jans Bezu opgericht op 12 oktober 1964 en behartigt de belangen van alle inwoners van het dorp en vertegenwoordigt de inwoners in veel organisaties.

De ondertekenaars van de oprichtingsakte waren Ruerd Eisenga en Aaf van Mal-Ritzema. Ruerd Eisenga was ook de eerste voorzitter en Aaf van Mal de secretaris.

Geschiedenis

Langelo kent een rijke historie. De heer Hummel heeft enkele zeer leuke verhalen uit de historie van Langeo gepubliceerd op zijn website. Hieronder een klein stukje uit een van die verhalen:

Boerenactievoerder in 1748

In 1748 kwamen de boeren uit Drenthe in verzet tegen de Asser regenten . Een belangrijke rol daarbij speelde “vierpeertsboer” Geert Roelfs uit Langelo. Hij beschuldigde de heren in   Assen van corruptie en weigerde om belasting te betalen zolang de misstanden niet door stadhouder Willem IV waren opgeheven.

Geert liet het niet bij woorden. Met 128 andere boeren uit alle windstreken van Drenthe trok hij op 11 juni 1748 voor een protestaktie MEER

Winter 1987

Hieronder vindt u een film over de zware ijzel dat viel in de winter van 1987.

IJzel in Langelo 1987