Glasvezel

Op 13 januari 2016 heeft in Café Bralts een voorlichtingsavond plaatsgevonden over de aanleg van (super) snel breedbandinternet via een aan te leggen glasvezelnetwerk in Langelo.

Direct daarna is een enthousiaste werkgroep aan de slag gegaan onder de naam LangelOnline. De werkgroep bestaat uit Jan Rijnders, Janneke Hoven, Jan Ipema, Waalko Roelfsema en Kirsten Ipema. De werkgroep onderzoekt de mogelijkheden tot aanleg van een glasvezelnetwerk in Langelo.

Een belangrijke taak van de werkgroep is om de belangstelling voor glasvezel in Langelo te inventariseren. Om aan te kunnen sluiten moet minimaal 65% JA zeggen tegen glasvezel! Huis aan huis zijn flyers rondgebracht met informatie over glasvezel. Bij de flyer zit een formulier waarmee de belangstelling voor glasvezel kan worden bevestigd. Het formulier is ook te vinden op deze site (link). Nog geen JA gezegd tegen glasvezel? Doe dit dan snel en help Langelo aan glasvezel!

Mensen die nog niet hebben gereageerd, of die hebben aangegeven meer informatie te willen, worden binnenkort bezocht door de werkgroep.

Waarom glasvezel in Langelo?

Naar verwachting zullen de huidige systemen over een aantal jaren niet meer toereikend zijn om nieuwe vormen van tv en data via internet te kunnen ontvangen en versturen.

De bestaande aanbieders zoals Ziggo en KPN willen niet in de ‘dure’ buitengebieden investeren.

Wat doet de provincie?

De overheid ondersteunt nu de aanleg van glasvezel met leningen en subsidies in de buitengebieden van Drenthe. De bewoners nemen zelf het initiatief.

Wat kan ik doen?

Om als dorp in aanmerking te komen voor aanleg van een netwerk dient minstens 65% van de bewoners “ja” te zeggen tegen een glasvezelnet.

Dan kan er een netwerk worden aangelegd door een nog op te richten dorpscoöperatie. Het netwerk wordt eigendom van de coöperatie en blijft dus van het dorp!

Glasvezel is een van de sleutels tot behoud van de leefbaarheid in ons dorp. Help LangelOnline en meld u direct aan, of geef u op als belangstellende!

LangelOnline belangstellingsregistratie

Wat kost het?

Ongeveer € 59,50 per maand Dit is vergelijkbaar met een huidig ‘3-in-1 abonnement’ van Ziggo of KPN. Hiervoor krijgt u standaard 200 Mbit/s data, TV en telefonie.

U betaalt dus hetzelfde, maar de verbinding is veel sneller!

Het bedrag bestaat uit de abonnementskosten van de provider en de kosten van het netwerk van de coöperatie (waaronder de aflossing van de aanlegkosten).

Meer informatie?

 • Kijk op www.facebook.com/langelonline voor het laatste nieuws over glasvezel in Langelo

 • Mail de werkgroep via glasvezel@langelo.eu of stuur een bericht via de facebook pagina

 • Kijk ook eens op de volgende websites:

  • verbinddrenthe.nl (initiatief van de Provincie Drenthe)

  • breedbandnoordenveldzuidwest.nl (breedband in Een, Huis ter Heide e.o.)

  • facebook.com/WerkgroepBreedbandLieveren (onze buren in Lieveren)

  • dekopbreed.nl (Roderwolde e.o.)