Dorpsbelangen

De vereniging voor Dorpsbelangen is opgericht op 12 oktober 1964 en behartigt de belangen van alle inwoners van het dorp en vertegenwoordigt de inwoners in veel organisaties.

In 1964 werd de school met sluiting bedreigd. Er is in die periode veel overleg met de voormalige gemeente Norg geweest om dit te voorkomen. Het resultaat was de realisatie van de Viskenij in 1974-1975.

In 1985 werd de school opnieuw bedreigd met sluiting en samen met de toenmalige oudercommissie is er aktief contact geweest met het ministerie in Den Haag. Vooral de oudercommissie heeft zich  enorm uitgesloofd om te trachten de school voor het dorp te behouden. Helaas heeft dit niet mogen helpen en de school werd in 1985 gesloten.

In de jaren negentig is door het rijk aan de NAM opdracht gegeven voor het ontwikkelen voor een gasopslag bij ons dorp. Dorpsbelangen (DBL) heeft zich in deze kwestie neutraal opgesteld en is vele malen gesprekspartner geweest bij de NAM en de voormalige gemeentes Norg en Roden. In december 1996 is deze opslag officieel in gebruik genomen.

Natuurlijk is er naast het serieuze werk ook plaats voor het organiseren van activiteiten, zoals een nieuwjaarsborrel (georganiseerd samen met stichting De School), ouderenreisje, zeskamp, speurtocht enz.

Op deze website vindt u in de nabije toekomst nieuwtjes, wetenswaardigheden, informatie van en over de verenigingen die actief zijn in Langelo. Zij zullen u op de hoogte houden van hun activiteiten.