Jaarvergadering DBL

Het bestuur van DorpsBelangen Langelo nodigt u uit voor de jaarvergadering op woensdag 29 maart 2017 bij Café Bralts, aanvang 20.00 uur.

Agenda

 1. Opening door de voorzitter
 2. Vaststelling agenda
 3. Mededelingen
 4. Notulen jaarvergadering 2016
 5. Jaarverslag secretaris 2016
 6. Jaarverslag penningmeester 2016
 7. Kascommissie
 • Verslag van de kascommissie
 • Eddy de Vries treedt af
 • Janneke Hoven wordt nieuw kascommissielid
 • Benoeming reserve kascommissielid
 1. Bestuursverkiezing
 • Geert Hartlief stelt zich verkiesbaar als bestuurslid
 1. Activiteitenkalender 2017
 2. Gasopslag
 3. Glasvezel

PAUZE

 1. Café/school in Langelo
 2. W.v.t.t.k.
 3. Sluiting
Dit bericht is geplaatst in Bestuurszaken. Bookmark de permalink.