Bestuur/Contact

Het bestuur van Dorpsbelangen Langelo bestaat uit:

 

De verschillende bestuursleden zijn per mail bereikbaar.