Lijnentest fietspaden N372 en N373

Provincie test verschillende markeringen.

De provincie Drenthe doet een proef met verschillende soorten belijning op

de fietspaden langs de provinciale wegen N372 en de N373. Op deze

trajecten zijn verschillende soorten markeringen aangebracht. Gebruikers

van deze fietspaden kunnen op www.drenthe.nl/lijnentest aangeven welke

markering zij het best vinden. Dat kan tot 1 april 2016.

De proefvakken zijn aangebracht op vier verschillende trajecten langs de fietspaden

van de N372 (Roderweg, Groningerweg) en N373 (Norgerweg, Hoofdweg,

Langeloërstraat, Asserstraat). De markeringen, die op het midden van het fietspad

zijn aangebracht, variëren in lengte, in onderlinge afstand en in materiaal. Op de

website bij de enquête staat dit toegelicht. Op één proefvak langs de N372 zijn ook

kantlijnen aangebracht als proef.

Verder is er variatie in de locaties, zoals een fietspad langs het bos of in open

gebied, op een recht fietspad of een fietspad met bochten. De proefvakken langs

het fietspad zijn gemarkeerd met de letters A tot en met E (of F).

Met de proef wordt gehoor gegeven aan vragen om de zichtbaarheid van de

fietspaden te verbeteren. Gedeputeerde Henk Brink: ‘Er zijn innovatieve technieken

en nieuwe ontwikkelingen op de markt om de zichtbaarheid van fietspaden te

vergroten. We willen die inzetten om de veiligheid op onze fietspaden te

optimaliseren. Bij het bepalen van de keuze voor de meest geschikte

fietspadmarkering, gebruiken we de uitkomst van de enquête.’

De uiteindelijk te kiezen markering wordt in de toekomst toegepast op alle

provinciale fietspaden waar (brom-)fietsers in twee richtingen rijden.

 

 

 

 

Dit bericht is geplaatst in Archief. Bookmark de permalink.